Προσωπικό του ΚΕ.Π.Σ. & Συνεργαζόμενο Προσωπικό

Περάκης Κώστας

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τηλ.: 
2421074465

Καθηγητής
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕ.Π.Σ.

Σουλικιάς Αντώνης

Τεχνικός Διαχειριστής
Τηλ.: 
2421074443

MSc Πληροφοριακών Συστημάτων
Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.Π.Σ.