Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του ΚΕ.Π.Σ.

Το Κέντρο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΚεΠΣ) του ΤΜΧΠΠΑ υποστηρίζει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του Τμήματος καθώς και τις ερευνητικές δραστηριότητες του διδακτικού προσωπικού σε όλα τα επιμέρους αντικείμενα του προγράμματος σπουδών, μέσω της χρήσης των δυνατοτήτων και των εγκαταστάσεών του. Το ΚεΠΣ καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης μαθημάτων όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπιση, Στατιστική, Ανάλυση Δεδομένων, Πληροφορική και διαθέτει το απαραίτητο υλικό και λογισμικό περιβάλλον για την απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των υπολοίπων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Οι υπηρεσίες του κέντρου είναι στη διάθεση των χρηστών του Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από 9:00 - 20:00 και Παρασκευή από 9:00 - 16:00. Σάββατα, Κυριακές και αργίες το ΚΕΠΣ δεν λειτουργεί.

Subscribe to Κέντρο Πληροφοριακών Συστημάτων  RSS