Υπηρεσίες

Δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται ή υποστηρίζονται από το ΚΕ.Π.Σ.

Ημερολόγιο Προσωπικού του Τμήματος
Σύνδεσμος:

Στο "Ημερολόγιο Προσωπικού" του Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. αφορά τις προγραμματισμένες ημερομηνίες παρουσίας, και αποσκοπεί στον αποτελεσματικότερο συντονισμό μεταξύ των μελών του Τμήματος.

Σύστημα Διαμοίρασης Αρχείων - "ΠΥΘΕΑΣ"
Σύνδεσμος:

Η πρόσβαση στο σύστημα από δικτυακή περιοχή εκτός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επιτρέπεται μέσω σύνδεσης στο εικονικό δίκτυο (VPN) του Π.Θ.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ερωτηματολογίων
Σύνδεσμος:

Ηλεκτρονικό Σύστημα ανάρτησης Ερωτηματολογίων για της διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.